Täljegymnasiet

Kommunalt ·

Täljegymnasiet, Södertälje

Täljegymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Södertälje. Täljegymnasiet har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Täljegymnasiet 2022 var mellan 0 och 265 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 669 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

265

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

222.5

Samhällsvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap  

215

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

230

Juridik  

225

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

34/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

66 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 53 svar, 26 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

6,6

Stöd

4,5

Elevnöjdhet

4,6

Antal elever på skolan

669 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

78 %

Jobbar

11 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Tre år efter

Studerar

71 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

40 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Södertälje Kommun är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1140 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Södertälje Kommun som är en kommunal huvudman.