Teknik och Service Gymnasiet

Fristående ·

Varuvägen 9A, Älvsjö

Den lilla skolan med det stora hjärtat som låter ditt intresse bli ditt yrke - utbilda dig till ett framtidsjobb tex service- eller energitekniker eller guldsmed. Teknik och Service Gymnasiet är ett fristående gymnasium i Stockholm. Teknik och Service Gymnasiet har el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet och industritekniska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Teknik och Service Gymnasiet 2022 var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 117 elever.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Energiteknik  

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän, profil Guldsmed  

202.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet  

0

Industritekniska programmet  

0

El- och energiprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

97.5

Industritekniska programmet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Driftsäkerhet och underhåll  

RIKS

Riksrekryterande - går att söka från hela landet.

RIKS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

37/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

69 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 35 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,2

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

117 elever

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skolans bibliotek är välutrustat och en lugn plats att sitta och läsa eller studera på.

Skollunch

Matsal på skolan.

Ny och fräsch matsal där en cateringfirma kommer och serverar oss mat varje dag.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan har ett gym som du även kan använda innan och efter skoltid. Annars har vi idrott på närliggande Padel United eller utomhus på tex Älvsjö IP.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever får en egen chromebook.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skolan har en skolsköterska, en kurator och en specialpedagog på plats. Skolläkare, skolpsykolog och SYV finns också men mer vid behov.

Ludus AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

117 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Ludus AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.