Thoren Business School Medborgarplatsen

Fristående ·

Medborgarplatsen 25, Stockholm

Thoren Business School Medborgarplatsen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Thoren Business School Medborgarplatsen har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Thoren Business School Medborgarplatsen 2022 var mellan 210 och 225 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 678 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

210

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

225

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 115 svar, 46 % svarsfrekvens

Studiero

4,2

Trygghet

6,8

Stöd

4,1

Elevnöjdhet

4

Antal elever på skolan

678 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Thorengruppen AB är huvudman

7 gymnasieskolor i Stockholm

2246 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående huvudman.