Thoren Business School Solna

Fristående ·

Terminalvägen 14, Solna

Thoren Business School Solna är ett fristående gymnasium i Solna. Thoren Business School Solna har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Thoren Business School Solna 2022 var mellan 182,5 och 235 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 421 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

195

Juridik  

202.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 134 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

7,7

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

421 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Solnahallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Plats

Thorengruppen AB är huvudman

7 gymnasieskolor i Stockholm

2159 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående huvudman.