Thoren Business School Solna

Fristående ·

Terminalvägen 14, Solna

Thoren Business School Solna är ett fristående gymnasium i Solna. Thoren Business School Solna har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Thoren Business School Solna 2022 var mellan 182,5 och 235 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 417 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

222.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

235

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

182.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 134 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

7,7

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

417 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Solnahallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Thorengruppen AB är huvudman

7 gymnasieskolor i Stockholm

2246 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående huvudman.