Thoren Innovation School Solna

Fristående ·

Terminalvägen 12 B, Solna

Thoren Innovation School Solna är ett fristående gymnasium i Solna. Thoren Innovation School Solna har naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Thoren Innovation School Solna 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 147 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

46 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 57 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,2

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

4,8

Antal elever på skolan

147 elever

Könsfördelning

27 % tjejer

73 % killar

Thorengruppen AB är huvudman

7 gymnasieskolor i Stockholm

2246 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående huvudman.