Torekällgymnasiet

Kommunalt ·

Torekällgymnasiet, Södertälje

Torekällgymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Södertälje. Torekällgymnasiet har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet, introduktionsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Torekällgymnasiet 2022 var mellan 0 och 205 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 236 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

205

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

142.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

VVS  

95

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

22.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

43/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

66 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 45 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,4

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

236 elever

Könsfördelning

19 % tjejer

81 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

23 %

Jobbar

54 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

27 %

Jobbar

62 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

13 %

Jobbar

75 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Södertälje Kommun är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1140 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Södertälje Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.