Tullinge Gymnasium

Kommunalt ·

Alfred Nobels Allé 206, Tullinge

Tullinge Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Botkyrka. Tullinge Gymnasium har ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Tullinge Gymnasium 2022 var mellan 110 och 270 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 736 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

267.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

262.5

Samhällsvetenskap  

247.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

260

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

270

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

110

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Vård- och omsorgsprogrammet  

177.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 183 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,5

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

736 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

72 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Botkyrka Kommun är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2733 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal huvudman.