Upplands-Brogymnasiet

Kommunalt ·

Skolvägen 24, Kungsängen

Upplands-Brogymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Upplands-Bro. Upplands-Brogymnasiet har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Upplands-Brogymnasiet 2022 var mellan 0 och 245 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 895 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

160

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

205

Juridik  

232.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

0

Informations- och medieteknik  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

95

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

130

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

122.5

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Karosseri och lackering  

245

Personbil  

92.5

Transport  

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Anläggningsfordon  

165

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

0

Barn- och fritidsprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

57.5

Försäljnings- och serviceprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 198 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

7,8

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

895 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Upplands-bro Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

895 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Upplands-bro Kommun som är en kommunal huvudman.