Vackstanäsgymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Vackstanäs, Södertälje

Vackstanäsgymnasiet ligger vid sjön Vällingen 8 km från Södertälje och lika långt från Nykvarn. De flesta eleverna reser hit med buss. Från Södertälje går buss 789 enligt turlista som är anpassad till lektionernas start- och sluttid. Nykvarnsbussen passar dagens första och sista lektion och är anpassad efter tågtrafiken på Mälardalsbanan. Långväga elever bor på vårt internat. Vi har elever från ett 40-tal kommuner.

Vackstanäsgymnasiet har barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, naturbruksprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Vackstanäsgymnasiet 2022 var mellan 92,5 och 225 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 221 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Textil design  

180

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Trädgård  

92.5

Trädgård, profil Naturguide  

172.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa  

202.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bageri och konditori  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

225

Kök och servering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 52 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

9,1

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

221 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Stort skolbibliotek. Även med facklitteratur inom våra inriktningar.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Fullstor idrottshall och välutrustat gym som alla elever får nyttja fram till 22.00 på vardagar.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skolsköterska och kurator på plats 4 dagar i veckan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Kravmärkt skolmatsal. 40% av skolans grönsaker odlas på plats.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

30 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

45 %

Tre år efter

Studerar

33 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Stiftelsen Otto Och Signe Broms Hemskola Å Vackstanäs är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

221 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Otto Och Signe Broms Hemskola Å Vackstanäs som är en fristående huvudman.