Vård- och omsorgsgymnasiet

Fristående ·

Industrigatan 20 B, Upplands Väsby

Vård- och omsorgsgymnasiet är ett fristående gymnasium i Upplands Väsby. Vård- och omsorgsgymnasiet har introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Vård- och omsorgsgymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 101 elever.

Läs mer

Program

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

28/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

37 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 28 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

7,9

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

4,8

Antal elever på skolan

101 elever

Väsby Yrkesgymnasium AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

101 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Väsby Yrkesgymnasium AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.