Vård- och omsorgsgymnasiet

Fristående ·

Industrigatan 20 B, Upplands Väsby

Vård- och omsorgsgymnasiet är ett fristående gymnasium i Upplands Väsby. Vård- och omsorgsgymnasiet har introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Vård- och omsorgsgymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 178 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

28/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

51 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 30 svar, 60 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,6

Stöd

7,8

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

178 elever

Könsfördelning

87 % tjejer

13 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Tre år efter

Studerar

41 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

58 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Väsby Yrkesgymnasium AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

285 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Väsby Yrkesgymnasium AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.