Värmdö gymnasium

Kommunalt ·

Simlångsvägen 26, Globen

Värmdö gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Värmdö gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Värmdö gymnasium 2022 var mellan 0 och 555 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1270 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, profil Global  

270

Naturvetenskap, profil Idrott, hälsa och ledarskap  

267.5

Naturvetenskap  

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

275

Samhällsvetenskap  

285

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Marknadsföring  

272.5

Juridik  

277.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Musik, profil Piano  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

555

Musik, profil Elbas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Singer/songwriter  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

435

Musik, profil Trummor  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Elgitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

225

Musik, profil Musikproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Sång  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

380

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

290

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

82/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 284 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,5

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1270 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Enskedehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Finns cafeteria i skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

70 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

66 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Värmdö Kommun är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

1471 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Värmdö Kommun som är en kommunal huvudman.