Värmdö Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Edla Sofias gata 15, Gustavsberg

Värmdö Tekniska Gymnasium, VTG, är belägen i ett nytt bostadsområde i närheten av Gustavsbergs hamn. Hit tar du dig smidigt med buss 474 från Slussen på ca 20 minuter. Du kan välja att läsa samtliga program med hockey- eller fotbollsprofil. I ett samarbete med Värmdö Hockey och Djurgårdens Akademi kommer du att kunna träna på skoltid. Från och med höstterminen 2022 finns det även möjlighet att välja innebandyprofil.

På samtliga Värmdö Tekniska Gymnasiums yrkesprogram ingår de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet till universitet och högskola. Du kan även välja att inte läsa de högskoleförberedande kurserna och istället läsa 1-2 andra kurser inom yrket.

För dig som saknar fullständiga betyg från årskurs nio finns också möjligheten att läsa ett Introduktionsprogram där du jobbar i verkstad två dagar i veckan och resten av tiden kompletterar betygen.

Värmdö Tekniska Gymnasium är ett fristående gymnasium i Värmdö. Värmdö Tekniska Gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet, teknikprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Värmdö Tekniska Gymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 196 elever.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

El- och energiprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

0

Teknikprogrammet  

0

VVS- och fastighetsprogrammet  

0

Allmän  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

36/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

49 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 28 svar, 41 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,5

Stöd

8,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

196 elever

Könsfördelning

10 % tjejer

90 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Vi har ca 200 meter till vår idrottshall som hyr från värmdö kommun, vi har även tillgång till simhall, gräs- och konstgräsplan, isrink, gym på skolan samt nära till bad och natur.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Eleverna får låna en egen dator under sin studiegång, finns möjlighet till att köpa loss datorn i slutet av år 3.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Vi har en kurator, speciallärare och specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

31 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Värmdö Tekniska Utbildningar Ab, Vtu är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

399 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Värmdö Tekniska Utbildningar Ab, Vtu som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.