Yrkesgymnasiet Väsby

Fristående ·

Industrigatan 20 B, Upplands Väsby

Yrkesgymnasiet Väsby är ett fristående gymnasium i . Yrkesgymnasiet Väsby har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, introduktionsprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Yrkesgymnasiet Väsby 2022 var mellan 0 och 147,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Nystartat gymnasium

Yrkesgymnasiet Väsby öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se.

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

95

Elteknik  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

122.5

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Mark och anläggning  

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fastighet  

0

VVS  

147.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

El- och energiprogrammet  

0

VVS- och fastighetsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Väsby Yrkesgymnasium AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

101 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Väsby Yrkesgymnasium AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.