Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm

Fristående, icke vinstdrivande ·

Viktor Rydbergs väg 31, Djursholm

Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm är ett fristående gymnasium i Danderyd. Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm 2022 var mellan 297,5 och 557,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 522 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

297.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Engelska  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

557.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

305

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

87/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,1

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

522 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

84 %

Jobbar

7 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Tre år efter

Studerar

91 %

Jobbar

6 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Fem år efter

Studerar

73 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2345 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående huvudman.