Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan

Fristående, icke vinstdrivande ·

Kungstensgatan 6, Stockholm

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan är ett fristående gymnasium i Stockholm. Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan har ekonomiprogrammet, estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan 2022 var mellan 270 och 592,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 550 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

277.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

270

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

531

Dans  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

504

Musik, profil Bas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

571

Musik, profil Piano  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

565

Musik, profil Slagverk  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

450.5

Musik, profil Sång mansröst  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

592.5

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

490.5

Musik, profil Sång kvinnoröst  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

581

Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

568.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

89/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

7,6

Trygghet

8,5

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

550 elever

Könsfördelning

78 % tjejer

22 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Frescati.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

61 %

Jobbar

11 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

74 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

70 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2345 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående huvudman.