Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Fristående, icke vinstdrivande ·

Frejgatan 30, Stockholm

Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan är ett fristående gymnasium i Stockholm. Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan 2022 var mellan 295 och 402,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 664 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

377.5

Musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

402.5

Naturvetenskap och samhälle  

307.5

Naturvetenskap  

305

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

295

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

295

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

95/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 194 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

8,7

Trygghet

9,2

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

664 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten lagas av Kliens Kitchen I skolans kök.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrottshallar på Frescati.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

71 %

Jobbar

12 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

86 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Fem år efter

Studerar

75 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2345 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående huvudman.