Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg

Fristående, icke vinstdrivande ·

Landsvägen 66, Sundbyberg

Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg är ett fristående gymnasium i Sundbyberg. Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg har ekonomiprogrammet, estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg 2022 var mellan 0 och 459 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 609 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

295

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

267.5

Juridik  

270

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

459

Musik, profil Musikproduktion  

0

Musik, profil Singer/songwriter  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 186 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,3

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

609 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Finns en rörelsehall i skolan men idrott utövas främst i Hallonbergshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2345 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående huvudman.