Young Business Creatives

Kommunalt ·

Nacka kommun, Nacka

Young Business Creatives (YBC) är ett kommunalt gymnasium i Nacka. Young Business Creatives har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Young Business Creatives 2022 var mellan 242,5 och 285 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 629 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

242.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

277.5

Medier, information och kommunikation  

265

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

285

Juridik  

280

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 211 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,5

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

629 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Finns en liten aktivitetshall i byggnaden.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Samverkar med närliggande bibliotek

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delar skolmatsal med Sjölins och Rytmus. Erbjuder vegetariska och specialkosts alternativ.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

27 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

38 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Nacka Kommun är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

2818 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Nacka Kommun som är en kommunal huvudman.