Om GyRank

Vi vill demokratisera tillgången till utbildningsinformation så att alla elever oavsett bakgrund ska ha samma möjlighet att bedöma både skolors utbildningskvalitet och hur väl man skulle passa där. Över 100 000 niondeklassare ställs inför gymnasievalet varje år – det dittills kanske största beslutet i deras liv. Vi vill se till att göra det lite lättare.

GyRank lanserades 2022 med en alfa-version av tjänsten med namnet gymnasierankning.se. I dagsläget finns endast gymnasier i Storstockholm med.

GyRank är utvecklat för elever, av elever. GyRank ägs till 100% av dess två grundare Frans Björnsson och Jonathan Asplund och är fristående från både skolorganisationer och andra aktörer. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för elever välja gymnasium genom att samla och synliggöra information.

Kontakt