Rytmus Stockholm

Fristående ·

Experimentgatan 7, Nacka

Rytmus Stockholm är ett fristående gymnasium i Nacka. Rytmus Stockholm har estetiska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Rytmus Stockholm 2022 var mellan 0 och 585 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 690 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Medieproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Blåsinstrument  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

585

Musik, profil Vokalmusiker/vocal group  

232.5

Musik, profil Piano  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Bas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

358

Musik, profil Trummor  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

270

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

382.5

Musik, profil Singer/songwriter  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Musik, profil Sång  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

452.5

Musik, profil Musikproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

470

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 167 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,5

Stöd

8

Elevnöjdhet

8,7

Antal elever på skolan

690 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Mindre rörelsehall som delas med två skolor.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Beroende på program får man tillgång till ipad eller dator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek. Samarbete med närliggande skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Matsal med matkort.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

38 %

Tre år efter

Studerar

54 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

55 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.