CyberGymnasiet Stockholm

Fristående ·

Vanadisvägen 9 B, Stockholm

CyberGymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. CyberGymnasiet Stockholm har el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på CyberGymnasiet Stockholm 2022 var mellan 0 och 379 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1160 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Medicin och mikrobiologi  

207.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Kriminologi och psykologi  

207.5

Samhällsvetenskap, profil Politik och internationella relationer  

175

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Företagande  

210

Juridik  

205

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Konst och design  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

267

Estetik och media, profil Film, foto och grafik  

170

Musik, profil Elbas  

172.5

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

379

Musik, profil Piano  

0

Musik, profil Trummor  

0

Musik, profil Sång  

0

Musik, profil Musikproduktion  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Design och produktutveckling  

0

Informations- och medieteknik, profil Ingenjörsvetenskap  

227.5

Informations- och medieteknik, profil Machine learning/artificial intelligence  

220

Informations- och medieteknik, profil Spel- och webbutveckling  

210

Samhällsbyggande och miljö, profil Arkitektur  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik, profil Nätverkstekniker 5G  

175

Dator- och kommunikationsteknik, profil Nätverkstekniker webbutveckling  

215

Dator- och kommunikationsteknik, profil Dator och nätverksteknik  

190

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Frisör  

137.5

Humanistiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Kultur  

180

Språk  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 228 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

6,8

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5

Antal elever på skolan

1160 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

62 %

Jobbar

12 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

44 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.