LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra är ett fristående gymnasium i Stockholm. LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra har estetiska programmet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra 2022 var mellan 200 och 245 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 423 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Grafisk design  

212.5

Bild och formgivning, profil Spelgrafik  

245

Estetik och media, profil Media - beteende  

217.5

Estetik och media, profil Foto och film  

200

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Spelutveckling  

240

Informations- och medieteknik, profil Systemutveckling  

240

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 118 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

423 elever

Könsfördelning

30 % tjejer

70 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.