Vallentuna gymnasium

Kommunalt ·

Vallentuna gymnasium, Vallentuna

Vallentuna gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Vallentuna. Vallentuna gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet, naturbruksprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Vallentuna gymnasium 2022 var mellan 0 och 190 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 374 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

NPF

Anpassad för dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

SPV

NPF

0

Allmän  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

185

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Barn- och fritidsprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Ekonomiprogrammet  

190

Försäljnings- och serviceprogrammet  

60

Fordons- och transportprogrammet  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet  

167.5

Allmän  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Barn- och fritidsprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

105

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

50

Naturbruksprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

57.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

35/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 92 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,1

Stöd

7,8

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

374 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

27 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

34 %

Tre år efter

Studerar

32 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Fem år efter

Studerar

18 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Vallentuna Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

374 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Vallentuna Kommun som är en kommunal huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.