Sparre Gymnasium

Fristående ·

Kemistvägen 32, Täby

Sparre Gymnasium är ett fristående gymnasium i Täby. Sparre Gymnasium har ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sparre Gymnasium 2022 var mellan 0 och 155 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 125 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

155

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

39/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 48 svar, 98 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,5

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

125 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Täby Raketcenter.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Personal kommer till skolan bestämda tider, övriga tider går det att boka in videosamtal.

Skollunch

Matsal på skolan.

Upplevelse Utbildning i Täby AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

125 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Upplevelse Utbildning i Täby AB som är en fristående huvudman.