0

Tibble gymnasium campus Kista

Fristående ·

Isafjordsgatan 30 B , Kista

På Tibble Campus Kista finns det plats för 400 elever och storleken gör det möjligt för dig att lära känna kompisar från många olika klasser, samtidigt som du får utrymme att vara dig själv. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor och hoppas kunna inspirera dig till att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

Här får du en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Genom våra medarbetare når vi de bästa resultaten för våra elever – för dina möjligheter att lyckas i framtiden.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

212.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

207.5

Samhällsvetenskap  

215

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

207.5

Juridik, profil Kriminologi  

215

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

7,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

5,3

Antal elever på skolan

189 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Utmärkande

Projektvecka

Fyra gånger per läsår bryts lektionerna och du arbetar ämnesövergripande med ett projekt som berör ett av de globala målen. Arbetssättet liknar det på högskola och i arbetslivet.

Nyrenoverade lokaler

Skolans lokaler är anpassade efter att ge utrymme för kreativitet och möten. Klassrummen är stora och flexibelt inredda med modern utrustning.

Framtidens arbetsmarknad

Som ledande IT-område är Kista en självklar plats för vår skola som syftar till att ge dig en utbildning som är väl anpassad efter framtidens behov.

Arbetsro och utrymme att växa

Vi lägger stort fokus på att du ska känna arbetsro på lektionerna och få möjlighet till det stöd du behöver i dina studier.

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek

Skollunch

Matsal på skolan

Eleverna äter på Restaurang Eatery som ligger 200m från skolan där maten lagas på plats.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan

På skolan finns kurator, socialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare varje dag. Skolsköterskan är på plats några gånger i veckan.

Dator

Kostnadsfri skoldator

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

66 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Tre år efter

Studerar

49 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Kista

Vanliga frågor

Vad kan man läsa för moderna språk?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5 och Spanska steg 1-5

Får man en dator?

Alla elever som börjar på Tibble får en egen bärbar dator att använda i undervisningen. Efter studenten får man möjlighet att köpa loss datorn till ett rabatterat pris.

Får man SL-kort?

Alla elever på Tibble Campus Kista får ett SL-kort av sin mentor som delas ut vid terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Cedergrenska är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2828 elever totalt

Fristående huvudman

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.