Danderyds gymnasium

Kommunalt ·

Rinkebyvägen 4, Danderyd

Danderyds gymnasium erbjuder högskoleförberedande program med spets, djup och bredd. Vi är en skola med stora möjligheter för dig som elev. Hos oss ingår du i flera sociala och intellektuella sammanhang under skoltid. Vi uppmuntrar till elevföreningar och en organiserad elevdemokrati är en självklarhet för oss. Inom våra program finns olika inriktningar och fördjupningar där engagerade och behöriga lärare jobbar för att du som elev ska få verktygen att själv forma din framtid.

Här finns ett stort utbud av individuellt val-kurser att välja bland. För den som vill läsa NIU fotboll, padel eller truppgymnastik eller LIU ishockey finns nu möjlighet att kombinera detta med samtliga program.

För oss är det viktigt att alla elever ska känna trygghet i att vara med på idrotten. Som en av de första skolorna i Sverige erbjuder vi enskilda omklädningsbås med dusch.

Danderyds gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Danderyd. Danderyds gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Danderyds gymnasium 2022 var mellan 0 och 272,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1279 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Matematk  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

SV

PROV

0

Naturvetenskap och samhälle, profil Kriminologi  

217.5

Naturvetenskap  

272.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Ledarskap  

237.5

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

237.5

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Samhällsvetenskap, profil Internationell  

237.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Kreativ marknadsföring  

255

Ekonomi, profil Internationell ekonomi  

257.5

Juridik  

250

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Design  

207.5

Informations- och medieteknik  

222.5

Samhällsbyggande och miljö  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 281 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

8

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1279 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Här finns alltid huvudrätt och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, en hälsostation, en soppstation och en fil-bar.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Vi har tre inomhushallar och en stor fin idrottsplats ute med bl.a. tre fotbollsplaner, basketplan och padelbanor. Som en av de första skolorna i Sverige erbjuder vi enskilda omklädningsbås med dusch.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

36 %

Tre år efter

Studerar

74 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Danderyds Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

1279 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Danderyds Kommun som är en kommunal huvudman.