LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra

Fristående ·

Tomtebodavägen 3A, Solna

LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra är ett fristående gymnasium i Solna. LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra har estetiska programmet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra 2022 var mellan 0 och 180 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 358 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Spelgrafik  

175

Estetik och media, profil E-sport  

167.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Spelutveckling  

180

Informations- och medieteknik, profil Systemutveckling  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

28/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 79 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,9

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

358 elever

Könsfördelning

15 % tjejer

85 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.