Snitz gymnasium

Fristående ·

Hagagatan 25 A, plan 4, Stockholm

Snitz gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Snitz gymnasium har el- och energiprogrammet och estetiska programmet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Snitz gymnasium 2022 var mellan 0 och 180 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 195 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

172.5

Bild och formgivning  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Estetik och media  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Estetik och media  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

147.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

180

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 45 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

7,1

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

195 elever

Könsfördelning

28 % tjejer

72 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottsundervisning utan idrottssal.

Gym kombinerat med utomhusidrott.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Gemensamt bibliotek med Cybergymnasiet.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.