International IT College of Sweden

Fristående ·

Hälsobrunnsgatan 6, Stockholm

International IT College of Sweden (INIT College) är ett fristående gymnasium i Stockholm. International IT College of Sweden (INIT College) har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på International IT College of Sweden (INIT College) 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 390 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 93 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

390 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Högdalshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Datorer får behållas efter studenten.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Har matsal, men bistår ej med mat utöver matkorten.

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

41 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Fem år efter

Studerar

27 %

Jobbar

54 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Edinit AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

390 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Edinit AB som är en fristående huvudman.