Thorildsplans gymnasium

Kommunalt ·

Drottningholmsvägen 82, Stockholm

Thorildsplans gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Thorildsplans gymnasium har el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Thorildsplans gymnasium 2022 var mellan 0 och 245 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1314 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

245

Naturvetenskap  

237.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

222.5

Samhällsvetenskap  

227.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

232.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

227.5

Informations- och medieteknik  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

222.5

Informations- och medieteknik  

205

Samhällsbyggande och miljö, profil Arkitektur  

0

Teknikvetenskap  

215

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

170

Elteknik  

200

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 360 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

8

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

1314 elever

Könsfördelning

30 % tjejer

70 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

65 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.