Rudbeck

Kommunalt ·

Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna

Ett av Stockholms läns mest populära gymnasium! Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium. Skolan har 2300 elever och över 250 anställda. Vi ger dig ett mycket stort utbud av kurser, stor valfrihet och möjlighet till många möten. Hos oss är just du viktig!

Rudbeck är ett kommunalt gymnasium i Sollentuna. Rudbeck har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och el- och energiprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Rudbeck 2022 var mellan 0 och 379,5 meritpoäng.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

240

Allmän  

292.5

Musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap och samhälle  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

220

Allmän  

235

Beteendevetenskap  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

379.5

Medier, information och kommunikation  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Samhällsvetenskap  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

247.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media  

230

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

262.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

225

Humanistiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Språk  

220

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 90 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,5

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

2282 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrotten bedrivs i Sollentuna sim och sporthall som ligger alldeles intill Rudbeck. Under skoltid har vi tillgång till två fullstora idrottshallar, spegelsal, gym och simhall.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever får en personlig iPad under sin studietid.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Serverar tre olika rätter.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

65 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Sollentuna Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

2282 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Sollentuna Kommun som är en kommunal huvudman.