Profilgymnasiet

Fristående ·

Industrivägen 19, Solna

Profilgymnasiet är ett fristående gymnasium i . Profilgymnasiet har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Profilgymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Psykologigymnasiet Sverige AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

171 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Psykologigymnasiet Sverige AB som är en fristående huvudman.