Designgymnasiet Kungsholmen

Fristående ·

Strandbergsgatan 16B, Stockholm

Designgymnasiet Kungsholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Designgymnasiet Kungsholmen har estetiska programmet, försäljnings- och serviceprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Designgymnasiet Kungsholmen 2022 var mellan 0 och 237,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 327 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Grafisk design  

232.5

Bild och formgivning, profil Inredningsdesign  

212.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Produktdesign  

0

Samhällsbyggande och miljö, profil Arkitektur och design  

237.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

145

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

7,3

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

327 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

45 %

Tre år efter

Studerar

37 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

27 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.