Påhlmans gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Hagagatan 23 A, Stockholm

Påhlmans Gymnasium är en gymnasieskola som delar hus och samverkar med Påhlmans Handelsinstitut: Sveriges första skrivinstitut från 1881. Hos oss kombineras teoretisk och praktisk kunskap inom handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap, mänskliga relationer och kommunikation. På Påhlmans Gymnasium får du goda förutsättningar och förståelse för affärsliv, företagande och samhället som helhet.

Påhlmans gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Påhlmans gymnasium har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Påhlmans gymnasium 2022 var mellan 235 och 260 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 404 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

235

Samhällsvetenskap  

252.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

260

Juridik  

250

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

58/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

404 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek med studieplatser.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Elevhälsopersonal jobbar parallellt med Kulturama.

Skollunch

Matsal på skolan.

Vi har en eget uppvärmningskök, vilket fungerar som café när det inte är lunch.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

47 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

51 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Medborgarskolan Stockholmsregionen är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1015 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Medborgarskolan Stockholmsregionen som är en fristående huvudman.