Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

Internationella Hotell- och Restaurangskolan är ett fristående gymnasium i Stockholm. Internationella Hotell- och Restaurangskolan har restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Internationella Hotell- och Restaurangskolan 2022 var mellan 177,5 och 197,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 183 elever.

Läs mer

Program

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bageri och konditori  

187.5

Kök och servering  

177.5

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hotell- och turismprogrammet  

197.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,8

Stöd

8,4

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

183 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Efter gymnasiet

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

60 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.