0

Tibble gymnasium campus Täby

Fristående ·

Attundavägen 1, Täby

På Tibble Campus Täby möts elever och lärare med olika intressen och skapar en blandning som ingen annan skola har. Här kan alla vara sig själva. Det går över 1 700 elever på skolan som är belägen ett stenkast från Täby centrum, och storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten varje dag.

Vi vill ge dig den bästa tänkbara grunden inför framtiden. Kunskap och lärande är i fokus och du ska som elev känna att det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble. Vi vill att du ska vara stolt och nöjd med din tid och dina betyg när du lämnar oss för vidare högskolestudier eller yrkesliv.

Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Tibble gymnasium campus Täby 2022 var: Natur: 297.5, Sam beteende: 260, Sam sam: 255, Sam sam, profil Juridik: 282.5, Ekonomi Ekonomi, profil Finans: 280, Ekonomi Ekonomi, profil Internationell ekonomi: 280, Ekonomi Ekonomi: 280, Ekonomi Juridik: 282.5, Estet Bild och formgivning: 595, Etstet Musik: 540, Estet Teater, profil Musikal: 547.5, Teknik Informations- och medieteknik: 267.5 samt Barn- och fritid fritid och hälsa, profil IHL: 242.5.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

297.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

260

Samhällsvetenskap  

255

Samhällsvetenskap, profil Juridik  

282.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Finans  

280

Ekonomi, profil Internationell ekonomi  

280

Ekonomi  

280

Juridik  

282.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

595

Musik  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

540

Teater, profil Musikal  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

547.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

267.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa, profil IHL  

242.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 515 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

1748 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Utmärkande

Blandade intressen skapar spännande möten

Skolans breda utbud av utbildningar gör att alla kan hitta en plats där de kan vara sig själva. Storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten.

NIU & LIU

Kombinera teoretiska kunskaper med idrottsutövande på hög nivå. Här får du förutsättningarna att nå långt med träning på skoltid och fokus på individuell utveckling.

Den internationella skolan

Med lång tradition av internationellt nätverkande och samarbete för både elever och lärare får du möjlighet att uppleva andra kulturer och öva på språk.

Traditioner & föreningar

Skolan har många traditioner som uppskattas av både elever och lärare. Det utbredda föreningslivet gör det möjligt för dig att engagera dig samtidigt som du får nya bekantskaper från andra klasser.

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Biblioteket har fått den fina utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det bevisar den höga kvalitet som vårt bibliotek håller och som personal och elever har stor glädje och nytta av.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan

Idrottssal

Idrottssal på skolan

I Tibbles Sportcentrum utövas idrott av alla dess former. Här finns en 50 meters simbassäng, ishall, gym, danslokal, klättervägg, friidrottsarena, fotbollsplan och förstås bollhallar.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan

Vi lägger extra stor vikt vid att ha ett fantastiskt team av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare samt psykolog som tillsammans utgörs Tibbles elevhälsa.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

42 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

51 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Täby

Vanliga frågor

Vilka moderna språk kan man läsa?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5, Spanska steg 1-5 och Italienska steg 1-3

Får man en dator på skolan?

På Tibble Campus Täby kan du antingen köpa en dator vid skolstart eller låna en dator under studietiden som sedan lämnas tillbaks.

Får man SL-kort?

Elever som har längre än 6 km gångväg till skolan utifrån sin folkbokföringsadress, får ett SL-kort av sin mentor som delas ut i samband med terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Cedergrenska är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2828 elever totalt

Fristående huvudman

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.