Fridegårdsgymnasiet

Kommunalt ·

Håbo kommun, Bålsta

Fridegårdsgymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Håbo. Fridegårdsgymnasiet har barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Fridegårdsgymnasiet 2022 var mellan 0 och 270 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 470 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

147.5

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

187.5

Beteendevetenskap  

242.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

270

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

232.5

Teknikvetenskap  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 118 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

470 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

69 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Håbo Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

470 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Håbo Kommun som är en kommunal huvudman.