Morabergs studiecentrum

Kommunalt ·

Morabergs studiecentrum, Södertälje

Morabergs studiecentrum är ett kommunalt gymnasium i Södertälje. Morabergs studiecentrum har introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Morabergs studiecentrum 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 248 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet, profil Frisör, barberare och hår- och makeupstylist  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

15 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 36 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,1

Stöd

7,8

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

248 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Finns ett gym på skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Plats

Södertälje Kommun är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1181 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Södertälje Kommun som är en kommunal huvudman.