Morabergs studiecentrum

Kommunalt ·

Morabergs studiecentrum, Södertälje

Morabergs studiecentrum är ett kommunalt gymnasium i Södertälje. Morabergs studiecentrum har introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Morabergs studiecentrum 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 235 elever.

Läs mer

Program

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 36 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,1

Stöd

7,8

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

235 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Södertälje Kommun är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1140 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Södertälje Kommun som är en kommunal huvudman.