Sjölins Gymnasium Vasastan

Fristående ·

Karlbergsvägen 77, Stockholm

Sjölins Gymnasium Vasastan är ett fristående gymnasium i Stockholm. Sjölins Gymnasium Vasastan har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Sjölins Gymnasium Vasastan 2022 var mellan 280 och 295 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 541 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

295

Naturvetenskap  

295

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

282.5

Samhällsvetenskap  

285

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

282.5

Juridik  

280

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

45/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,5

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

541 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Efter gymnasiet

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.