ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm 2022 var mellan 285 och 307,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 396 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

305

Naturvetenskap  

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

285

Samhällsvetenskap  

285

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

305

Juridik  

292.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 116 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,9

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,7

Antal elever på skolan

396 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skolbiblioteket är öppet varje dag. Förutom att låna böcker går det även bra att sitta och plugga i biblioteket.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten är viktig för ProCivitas. Köksmästare Andreas och hans team lagar näringsriktig och välsmakande lunch och serverar även frukost varje dag.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

På Campus Södermalm finns en helt nybyggd idrottshall.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

På ProCivitas kan du välja mellan att kostnadsfritt låna en Chromebook eller att mot en årlig avgift hyra en MacBook. Båda alternativen går att köpa ut efter studenten.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Rektor ansvarar för och leder skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet på ProCivitas Stockholm utgörs av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolläkare.

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.