Praktiska Gymnasiet Nacka

Fristående ·

Augustendalsvägen 3, Nacka Strand

Praktiska Gymnasiet Nacka är ett fristående gymnasium i Nacka. Praktiska Gymnasiet Nacka har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Nacka 2022 var mellan 0 och 102,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 434 elever.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

102.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fastighet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Barn- och fritidsprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

72.5

Försäljnings- och serviceprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Fordons- och transportprogrammet, profil Personbil  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

95

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

VVS- och fastighetsprogrammet, profil Fastighet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

32/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

47 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 100 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,2

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

434 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Mindre idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Både heltid och deltid anställd personal, skolpsykolog och skoläkare närvarar några gånger per termin.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

16 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.