Nacka Enskilda gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Nacka Enskilda gymnasium är ett fristående gymnasium i Nacka. Nacka Enskilda gymnasium har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Nacka Enskilda gymnasium 2022 var mellan 170 och 232,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 169 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

170

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

232.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

9

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

169 elever

Könsfördelning

26 % tjejer

74 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

38 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

38 %

Tre år efter

Studerar

29 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

26 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Nacka Enskilda Gymnasium AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

169 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Nacka Enskilda Gymnasium AB som är en fristående huvudman.