Tyresö gymnasium

Kommunalt ·

Farmarstigen 7, Tyresö

Tyresö gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Tyresö. Tyresö gymnasium har el- och energiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Tyresö gymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 383 elever.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Elteknik  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Frisör  

0

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist, profil Stylist  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän, profil Räddningsmedicin  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet, profil Dator- och kommunikationsteknik  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

0

Hantverksprogrammet, profil Barberare och hår- och makeupstylist  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

61 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 114 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,1

Stöd

8

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

383 elever

Könsfördelning

26 % tjejer

74 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Endast personlig skoldator för specifika program. Resterade program kan låna dator vid behov.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Serverar två maträtter varav en vegetarisk.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

21 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

41 %

Tre år efter

Studerar

25 %

Jobbar

58 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

27 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Tyresö Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

383 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Tyresö Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.