ESS-gymnasiet

Kommunalt ·

Tjurbergsgatan 23, Stockholm

ESS-gymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. ESS-gymnasiet har samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på ESS-gymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 302 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

34/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

30 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,6

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

298 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Lånar Södra latins idrottshall

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Samtlig elevhälsopersonal närvarar inte samtidigt på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

0 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

42 %

Plats

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17389 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.