ESS-gymnasiet

Kommunalt ·

Tjurbergsgatan 23, Stockholm

ESS-gymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. ESS-gymnasiet har samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på ESS-gymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 302 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

34/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,6

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

302 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Lånar Södra latins idrottshall

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Samtlig elevhälsopersonal närvarar inte samtidigt på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.