P A Fogelströms gymnasium

Kommunalt ·

Stigbergsgatan 26, Stockholm

P A Fogelströms gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. P A Fogelströms gymnasium har ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på P A Fogelströms gymnasium 2022 var mellan 285 och 320 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 665 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

320

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

305

Juridik  

285

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 148 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

665 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.