Magelungens Gymnasium Södermalm

Fristående ·

Gaveliusgatan 7, Stockholm

Magelungens Gymnasium Södermalm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Magelungens Gymnasium Södermalm har samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Magelungens Gymnasium Södermalm 2022 var 207,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 140 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

207.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

37/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 32 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

8

Trygghet

7,9

Stöd

8,3

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

140 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottsundervisning utan idrottssal.

Idrottsundervisning sker i olika lokaler, utan permanent sal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Skoldator får ej tagas med hem.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Har tre olika matsalar.

Magelungen Utveckling AB är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

328 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Magelungen Utveckling AB som är en fristående huvudman.