Odengymnasiet

Fristående ·

Instrumentvägen 31, Hägersten

Odengymnasiet är ett fristående gymnasium i Stockholm. Odengymnasiet har hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Odengymnasiet 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 203 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation  

0

Samhällsvetenskap  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

0

Teknikvetenskap  

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Hantverksprogrammet  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, profil Medier, information och kommunikation  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, profil Samhällsvetenskap  

0

Teknikprogrammet, profil Informations- och medieteknik  

0

Teknikprogrammet, profil Teknikvetenskap  

0

Hantverksprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

43/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

203 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Liljeholmshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Värmdö Tekniska Utbildningar Ab, Vtu är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

399 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Värmdö Tekniska Utbildningar Ab, Vtu som är en fristående huvudman.