S:t Botvids Gymnasium

Kommunalt ·

Tomtbergavägen 10, Norsborg

Välkommen till en lugn och trygg studiemiljö. Våra kunniga och erfarna lärare ger dig de bästa förutsättningarna för just din utbildning.

Vi vill att alla elever ska utvecklas från där de är, nå så långt de kan och gå ut från skolan med tro på sig själva.

S:t Botvids Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Botkyrka. S:t Botvids Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, försäljnings- och serviceprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på S:t Botvids Gymnasium 2022 var mellan 0 och 177,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 486 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Cirkus  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

SV

PROV

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet  

177.5

Försäljnings- och serviceprogrammet  

137.5

Naturvetenskapsprogrammet  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet  

177.5

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

43/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 121 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,1

Stöd

8,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

486 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Här finns böcker för både skolarbete och nöje.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

I matsalen serveras det ekologisk lunch med soppa, salladsbuffé och vegetariska och veganska alternativ.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Vi har en stor idrottshall, men även gym och både utomhus och inomhus fotbollsplan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever får tillgång till en egen Chromebook.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Vi har ett stort elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, fältassistenter och skolpsykolog.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

45 %

Tre år efter

Studerar

59 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Botkyrka Kommun är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2733 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal huvudman.