Skyttbrinks gymnasium

Kommunalt ·

Skyttbrinksvägen 4, Tumba

Skyttbrinks gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Botkyrka. Skyttbrinks gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Skyttbrinks gymnasium 2022 var mellan 0 och 155 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 158 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

190

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Karosseri och lackering  

0

Karosseri och lackering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

167.5

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

15

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Husbyggnad  

112.5

Fordons- och transportprogrammet, profil Karosseri och lackering  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

31/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

44 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

7,7

Stöd

8,5

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

158 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Plats

Botkyrka Kommun är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2697 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.