Skyttbrinks gymnasium

Kommunalt ·

Skyttbrinksvägen 4, Tumba

Skyttbrinks gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Botkyrka. Skyttbrinks gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, introduktionsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Skyttbrinks gymnasium 2022 var mellan 0 och 155 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 160 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Pedagogiskt och socialt arbete  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

155

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Karosseri och lackering  

0

Karosseri och lackering  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

155

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Husbyggnad  

105

Barn- och fritidsprogrammet  

107.5

Fordons- och transportprogrammet, profil Karosseri och lackering  

0

Barn- och fritidsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

31/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

7,7

Stöd

8,5

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

160 elever

Könsfördelning

33 % tjejer

67 % killar

Botkyrka Kommun är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2733 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.