Tumba Gymnasium

Kommunalt ·

Utbildningsvägen 2, Tumba

Tumba Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Botkyrka. Tumba Gymnasium har el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, humanistiska programmet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Tumba Gymnasium 2022 var mellan 0 och 522,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1351 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

267.5

Samhällsvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap  

260

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Aktier och finans  

265

Ekonomi, profil Eget företagande  

282.5

Finans  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

262.5

Juridik  

277.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

0

Bild och formgivning, profil Animation  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

522.5

Estetik och media, profil Film och TV  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

507.5

Estetik och media, profil Mediedesign/fotograf  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

480

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

252.5

Informations- och medieteknik  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Informations- och medieteknik, profil Nätverk, programmering, webbutveckling  

265

Samhällsbyggande och miljö, profil Arkitektur  

265

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

232.5

Elteknik  

225

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

170

Humanistiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Språk, profil Japansk inriktning och europeisk inriktning  

237.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Kök och servering  

177.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Fordons- och transportprogrammet  

165

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 379 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,1

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1351 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

60 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Tre år efter

Studerar

62 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

54 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Botkyrka Kommun är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

2733 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal huvudman.